Muzeum

„Muzeum Knieja” jest dziełem życia małżeństwa Henryki i Jerzego Wałachowskich – pary pasjonatów przyrody, których zbiory można podziwiać w Muzeum już od kilkunastu lat. Właściciele swoją wiedzą przyrodniczą i historyczną starają się zainteresować zwiedzających, przybliżyć dzieje regionu i zaszczepić zamiłowanie do środowiska. Celem głównym ekspozycji jest umożliwienie turystom – dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym poznania fauny i flory Bieszczadów. Spacerując po lesie trudno jest zaobserwować dzikie zwierzęta, taka możliwość nie zdarza się często. Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Nowosiółkach to miejsce gdzie m.in. bieszczadzkie drapieżniki i ptactwo można bez obaw obserwować z bliska, gdzie śmiało można zadać pytanie o zwierzynę żyjącą w lasach czy uzyskać informację na temat historii regionu. Ponadto w muzeum można podziwiać okazy występujące poza granicami naszego kraju, m.in. kolekcję motyli, dużą liczbę zwierzyny drobnej, ptactwo występujące nie tylko w Bieszczadach ale także z terenów całej Polski. W muzeum nie brak elementów poświęconych etnografii – można  zobaczyć replikę wiejskiej chaty wraz z dawnymi sprzętami użytku domowego.